Prasa i Książka - Wydawnictwa

Usługi Wydawnicze

Wykaz tytułów


Agencja Specjalistyczna Prasa i Książka wydawała tygodnik miejski „Nowe Życie Katowic”, następnie redagowała „Gazetę Powszechną Gliwice” oraz jej mutację „Gazetę Powszechną Zabrze”, dwie ostatnie w łącznym nakładzie ponad 200.000 egzemplarzy. Agencja obecnie wydaje kwartalnik „AQUA-SPRINT” oraz miesięcznik „Wiadomości PKM”.