Prasa i Książka - Wydawnictwa

Nasi autorzy

Usługi Wydawnicze

Karty z dziejów rudzkich wodociągów

Redakcja,
Grzegorz Grzegorek,
wydano w 2006 r.


Teka formatu A3 zawierająca zestaw 7 plansz formatu A3 oraz 1 mapy formatu A2, na których zamieszczono reprodukcje starych map i dokumentów związanych z wodociągami na terenie Rudy Śląskiej, uzupełniony 4 planszami prezentującymi współczesne dokonania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej