Prasa i Książka - Wydawnictwa

Nasi autorzy

Usługi Wydawnicze

Zawodzie monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach

Autor,
ks.EugeniuszBreitkopf, Eugeniusz Skorwider, Antoni Steuer,
wydano w 2011 r.


Monografia Zawodzia jest pozycją, jaką należy zaliczyć do książek, których wartość zawsze polega na pobudzaniu Czytelników do przemyślenia stawianych w niej zagadnień, pogłębienia związków z tą dzielnicą Katowic i parafią katolicką. Jest lekturą, która przyczynia się do wzbudzenia większej odpowiedzialności za ich dalszy rozkwit. Całość opracowania sięga od pierwszych wzmianek z końca XIV w., po rok 2011. Wydawca zdecydował się całość ubogacić wielką liczbą starych fotografii, pocztówek, map i dokumentów. Stanowią one dopełnienie obrazu przeszłości. Tam bowiem, gdzie pióro jest bezradne w opisywaniu codzienności, jedno zdjęcie wypełnić może powstałą lukę. Wydanie nowej, poprawionej monografii historycznej dzielnicy i parafii w Zawodziu jest bez wątpienia przedsięwzięciem wartym szczególnego odnotowania. Przede wszystkim jednak wartym lektury. I chwili zadumy nad nią. Ks. dr Henryk Olszar

  • format A5,
  • oprawa miękka,
  • 224 stron,
  • ISBN 978-83-929961-8-7,
  • nakład