Oferta


Obecnie, gdy dla wielu Internet jest jednym z głównych sposobów komunikowania i poszukiwania informacji, pojawiają się opinie o kryzysie prasy i książki. Czy to prawda? Przypomnijmy głosy chociażby o śmierci kina, gdy pojawiła się telewizja. Obecnie kino wciąż istnieje i ma się dobrze. Podobnie jest z książką.

Książka raz wydana „pracuje” przez lata na rzecz wydawcy – a więc firmy, która pokusiła się o taką nobilitującą formę prezentacji.

Po pierwsze, książka nie tylko pokazuje, ale przede wszystkim utrwala i systematyzuje pewien zasób wiedzy i informacji, daje splendor, nobilituje w oczach nie tylko odbiorcy, ale i – to również bardzo ważne – pracownika.

Po drugie, książka funkcjonuje w całkiem innym obiegu niż informacja handlowa, a więc trafia do – być może do tej pory pomijanego – potencjalnego klienta.

Po trzecie, książka – jako przedmiot – może być upominkiem, wartościowym i atrakcyjnym, ale przede wszystkim prestiżowym.

Dlatego też Wydawnictwo Prasa i Książka proponuje pełną obsługę wydawniczą, redakcyjną i poligraficzną wszystkim tym, którzy zechcą wydawać książki. Ile to kosztuje? Kto ją napisze czy opracuje? Wydawnictwo Prasa i Książka zna odpowiedzi na te pytania i z całą stanowczością i pełnym przekonaniem może powiedzieć: Wszystkie przeszkody są do pokonania.

Wydawnictwo Prasa i Książka oferuje wydawanie przewodników, tomików poetyckich, publikacji niezbędnych w kształceniu.

Ale nie tylko książki są niezbędne w obiegu informacji. Foldery, ulotki, katalogi czy publikacje wewnątrzzakładowe – biuletyny i gazety – są nadal niezbędne. W tym zakresie Agencja także świadczy kompleksową obsługę.