Prasa i Książka - Wydawnictwa

Usługi Wydawnicze

Encyklopedie (MEMO) - Seria I

Nasze encyklopedie ukazują się od 2009 roku w ramach serii o nazwie
Małe Encyklopedie Małych Ojczyzn (MEMO)

Seria, zamierzona na ponad 20 tytułów, skupiająca na swych stronach niczym w soczewce stan wiedzy o poszczególnych miastach i powiatach. Dzięki przyjętemu kryterium ograniczenia jednego tomu do terenu jednego powiatu (wg aktualnego stanu prawnego) zakresem tematycznym encyklopedii objęte zostaną nie tylko wielkie metropolie jak Gliwice czy Katowice, ale i małe gminy jak np. Bojszowy.

Poszczególne tomy są samodzielnymi pozycjami jednak ich całość utworzy Encyklopedie regionu śląsko-dąbrowskiego.

Są to uniwersalne encyklopedie zawierające oprócz haseł związanych z poszczególnym miastem czy powiatem także hasła i artykuły związanym z szerszą, górnośląską czy zagłębiowską  perspektywą.
Seria ma objąć następujące tomy, niektóre z tytułów będą pozycjami wielotomowymi.

News image

Encyklopedia Chorzowa

News image

Encyklopedia Piekar Śląskich

News image

Encyklopedia Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

------------------------------------------------------------------------------


Chorzów

Seria w poszczególnych tomach ma pokazać współczesny Chorzów w wielu aspektach, zarówno gdy chodzi o przyrodę, życie społeczne, gospodarkę, historię, edukację i opiekę społeczną, zdrowie, kulturę i sztukę.

News image

Chorzów. Przyroda

W przygotowaniu: Chorzów. Historia (przełom 2011/2012).


------------------------------------------------------------------------------


Katowickie Historie

Prace zbiorowe, pod redakcją, Grzegorza Grzegorka,
Seria obejmować ma monografie poszczególnych – dzisiejszych – dzielnic, ale także mniejsze jednostki w strukturze miasta, które posiadają wyraźnie zaznaczoną odrębność, jeśli nie terytorialną, to historyczną (czas powstania bądź zaniku) lub urbanistyczną.

Są to uniwersalne encyklopedie zawierające oprócz haseł związanych z poszczególnym miastem czy powiatem także hasła i artykuły związanym z szerszą, górnośląską czy zagłębiowską perspektywą.

Seria ma objąć następujące tomy, niektóre z tytułów będą pozycjami wielotomowymi:

- Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii pw. Opatrzności Bożej (jesień 2011)
- Dąb. Monografia wsi, gminy, dzielnicy i parafii pw. św. św. Jana i Pawła Męczenników (jesień 2011)
- Bogucice. Monografia wsi, gminy, dzielnicy i parafii pw. św. Szczepana (I półrocze 2012)
- Koszutka. Dzieje przysiółka i osiedla (II półrocze 2012)
- Załęskie przedmieście. Historia tej części dzisiejszego śródmieścia, jaka na zachodnich rubieżach miasta w XIX w. powstała na przedmieściu gminy Załęże.