Prasa i Książka - Wydawnictwa

Nasi autorzy

Wydawnictwa prasowe

Usługi Wydawnicze

Właściciel

Agencja Specjalistyczna Prasa i Książka powstała w 1997 roku celem wydawania prasy lokalnej i regionalnej (wydawała tygodnik miejski „Nowe Życie Katowic”, następnie redagowała „Gazetę Powszechną Gliwice” oraz jej mutację „Gazetę Powszechną Zabrze”, dwie ostatnie w łącznym nakładzie ponad 200 tys. egzemplarzy).

Swą obecność na rynku zaczęła zaznaczać także w innej formie, jako usługodawca prac i obsług dziennikarskich, redakcyjnych, jak i reklamy prasowej, czy też – w szerszym zakresie – działań public relations.

Wydawnictwo Prasa i Książka posiada znakomite przygotowanie merytoryczne jak i techniczne do wydawania i redagowania pism lokalnych, branżowych, czy zakładowych. Jakość i niskie ceny wynikają nie tylko z ogromnego doświadczenia i znajomości branży, ale gwarantowane są współpracą z profesjonalnymi studiami pre-press, DTP jak i najlepszymi drukarniami.

Wydawnictwo Prasa i Książka wykonuje także usługi na zlecenie firm w zakresie realizacji upominków oraz gadżetów reklamowych. Specjalizuje się także w produkcji wszelkiego rodzaju kalendarzy, które przygotowane są fachowo, starannie, z pomysłem na wykorzystanie wielu funkcji – każdy wg indywidualnego, niepowtarzalnego projektu.

Wydawnictwo Prasa i Książka jest w stanie zrealizować nie tylko typowe foldery, ale każde inne druki i wydawnictwa niezbędne nowoczesnej firmie.

Obecnie Wydawnictwo Prasa i Książka działa przede wszystkim na rynku książki regionalnej i lokalnej. Firmę tworzy grono doświadczonych autorów, redaktorów i grafików, stanowiących od lat zgrany, stabilny zespół, który jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.